top of page

Samarbetspartners

Varför samarbeta?

"Fler kan mer"

Genom ett nära samarbete med partners möjliggörs det att MRO kan delta i upphandling av större och mer resurskrävande uppdrag där större bredd och fler resurser krävs. Förutom med MROs samarbetspartners samverkar vi även med andra konsulter för att kunna erbjuda leverans på högsta nivå om det krävs förstärkning.

Stig Vinberg

Stig är professor i Hälsovetenskap med inriktning arbetsliv vid Mittuniversitetet. Han har mångårig erfarenhet av förändringsarbete i organisationer som projektledare för ett flertal regionala och nationella projekt. Stigs forskning handlar om vad som karakteriserar hälsofrämjande organisationer, ledarskapets betydelse för hälsa samt hälsa och arbetsvillkor i små företag.

https://www.miun.se/Personal/stigvinberg/

https://www.researchgate.net/profile/Stig_Vinberg

Michele Guarini, Hucama Group​​

Michele är grundare till och ägare av HUCAMA Group. Han ansvarar för HUCAMAs forskning och utveckling och är expert inom psykometri med mer än 20 års erfarenhet av personbedömning från elitidrotten. Michele har fungerat som rådgivare åt många ledande globala organisationer avseende strategi och organisationsutveckling.

Michael Wiander, Accelerator

Michael är grundare av och VD för Accelerating och utbildar inom intervjuteknik och kompetensbedömning. Han har 10 års erfarenhet av urvalstester och personbedömningar. Michael är medgrundare till och Business Partner med urvalstestföretaget HUCAMA. Han har en Ek Mag från Stockholms universitet och är även elitspelare i schack. Michaels specialistområden är assessment och arbetspsykologisk testning.

Britt Söderström, Kraftsamlarna​​

Fil. kand. med beteendevetenskaplig vidareutbildning som arbetat med ledarskap och kommunikation i fem decennier. Certifierad ledarutvecklare och karriärcoach. Lång erfarenhet som utbildare. Jobbar idag mest med individuell ledarutveckling, och grupputveckling i TMA-träning - Tillit, Medvetenhet och Ansvarstagande samt karriärmässig utveckling.

bottom of page