top of page

Rekrytering

"En felrekrytering kan kosta upp till

1 miljon kr" (Malin Lindelöw, 2003)

Vi har ett brett arbetsfält och hjälper företag att rekrytera inom flera branscher och nivåer. Vår grundsyn är att företaget är bäst på att granska professionen medan vi är bäst på att granska personen.

 

Vi finns bland annat till för att hjälpa till med hela eller delar av rekryteringsprocessen, exempelvis personlighetsanalyser eller färdighetstester för att välja ut de kandidater som är bäst lämpade för tjänsten och uppställd kravprofil. Vi hjälper även till med administration och genomläsning av de stora och ofta betungande mängder ansökningshandlingar som vi vet kan strömma in.

Grupprofiler

Vid rekryteringsprocesser använder vi oss av vår väl beprövade rekryteringsmodell som alltid anpassas till våra kunders behov. Vi hjälper till med annonsproduktion och mediakontakter och kan ofta erbjuda kraftigt rabatterade priser via långsiktiga bra avtal med flera av de främsta mediaaktörerna på marknaden.

“You get hired on skills and fired by personality.”

Oftast är det personligheten som ställer till det, inte arbetsuppgifterna. 50% av de beteenden vi uppvisar i arbetslivet baseras på vår personlighet. Genom att använda personlighetsformulär i urval och utvecklingsprocesser undviker man felrekrytering och ineffektivitet. En felrekrytering kan kosta upp till 1 miljon kr (Malin Lindelöw).

Urvalsinstrument

BIG FIVE

MRO erbjuder ett modernt verktyg för personlighetsanalys, “Reflector Big Five Personality” (Pi Company), baserat på ledande forskning (Big Five). Big Five eller Femfaktormodellen (FFM) är en modell för att mäta människans personlighet utifrån fem grundläggande dimensioner:

1. Behov av stabilitet

2. Extraversion

3. Öppenhet

4. Anpassningsbarhet

5. Plikttrogenhet

 

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att bli certifierad testanvändare är att man vill minska risken för felrekrytering genom att låta personlighetstesta kandidater mot en förutbestämd kompetensprofil.

 

Personlighetsformuläret består av 144 frågor och tar ca 20 min att besvara. En pedagogisk rapport med personprofil och kompetensmatchning gör resultatet lätt att tolka och återkoppla. Formuläret finns tillgängligt på 24 språk och är helt onlinebaserat. Användare får tillgång till ett webbaserat system för testadministration.

Exempelrapport Big Five

Connector Ability (Kognitiva tester)

Ska man mäta intelligens i samband med rekrytering och utveckling?

Man löper 20% mindre risk att begå misstag i urvalsprocessen när man mäter kognitiv färdighet (jämfört med en urvalsprocess baserad på enbart intervjuer). Begåvning eller kognitiv färdighet är den bästa predikatorn gällande framgång i arbetet.

 

MRO erbjuder ett kultur- och språkoberoende test för att mäta generell intelligens (g-faktor), “Connector Ability” (Pi Company). Testet är onlinebaserat och består av tre olika delar som tillsammans tar ca 1 h att genomföra:

1. Figurserier

2. Ravens matriser

3. Nummerserier

 

Testet är adaptivt, dvs det anpassar sig beroende på hur man svarar. Svarar man fel på en fråga blir testet lättare och svarar man rätt på en fråga blir nästa fråga svårare. Resultatet redovisas i en lättöverskådlig rapport mot tre olika jämförelse-grupper (Yrkesutbildning, Bachelor, Master).

 

Den huvudsakliga anledningen till att man väljer att bli certifierad användare av kognitiva tester är att man vill minska risken för felrekrytering genom att låta begåvningstesta kandidater.

 

Användare får tillgång till ett webbaserat system för test-administration. För att bli användare krävs certifiering via HUCAMA. För begåvningstest räcker det med en 1/2-dags kurs.

Exempelrapport Connector Ability

Lediga tjänster

Lediga tjänster

 

 

Nedan följer länkar till våra pågående rekryteringsuppdrag.

 

För att ansöka till någon av tjänsterna via

e-post skickar du in CV och personligt brev

till adressen i annonsen.

 

Har du några frågor kring någon av tjänsterna

är du varmt välkommen att ringa vårt kontor

på tel 08-446 19 60 eller till den kontaktperson

som står angiven i annonsen.

 

Företag som önskar mer information om arbetssätt eller prissättning är välkommen att ringa 08-446 19 60 där det alltid finns någon som svarar eller med möjligheten att tala in meddelanden.

Tillsatta rekryteringsuppdrag

Förutom nedanstående aktuella rekryteringsuppdrag  arbetar vi för närvarande även med flertalet andra urvalsprocesser där vi bistår våra kunder. Dessa befattningar utannonseras vanligtvis inte på vår egen hemsida.

 

Inköpare HellermannTyton

 

Nordisk Ekonomichef, Comet Consular Services

Kundsupport till Kista, HellermannTyton

Operativ Chef / Logistikchef till Kista, HellermannTyton

Ekonomiassistent, HellermannTyton

Tidigare rekryteringsuppdrag

Tidigare rekryteringsuppdrag

 

 

 

Nedan angivna tjänster är några exempel på tidigare genomförda rekryteringsuppdrag. Uppdrag som nyligen avslutats läggs även upp här.

 

Några äldre uppdrag ligger även kvar som referens på olika typer av genomförda rekryteringsuppdrag. Givetvis lämnar vi vid behov alltid aktuella referenser till nya kunder. Vi har en stabil och återkommande kundbas vilket vi tolkar som ett gott betyg åt våra tjänster.

Rekryteringsmodell

 

 

 

För att lyckas vid intern- och externrekrytering är det alltid viktigt att vara noggrann och att ha en väl genomtänkt kravprofil.

Detta gäller även organisationsförändringar och bemanning av framgångsrika projektgrupper för att nämna några exempel.

 

Vår rekryteringsmodell är i första hand framtagen för extern rekrytering men att arbetsgången enligt vår mening bör vara densamma vid internrekrytering i tillämpbara delar.

 

Vi arbetar mycket nära kunden och är behjälpliga inom hela rekryteringsprocessen eller endast i de delar som kunden själv inte har resurser eller kompetens för att hantera för tillfället. Det händer att vi endast kommer in i slutskedet och hjälper till i sluturvalet där vi använder oss av djupanalyser avseende personlighet och färdighet med fokus på aktuella befattningskrav.

bottom of page